Aanstaande bijeenkomsten

Hier krijgt u een overzicht en nadere informatie over de eerstvolgende bijeenkomsten van het Internationaal Netwerkbureau.

Grensoverschrijdend ondernemersontbijt op 9 november

 

Technische ontwikkelingen veranderen de werkprocessen voortdurend en stellen hoge eisen aan de opleiding en bijscholing van vakpersoneel. Medewerkers in de leeftijd van 16 tot 67 jaar moeten zich continu bezighouden met nieuwe technologieën en hun kennis bijspijkeren. Slagen zij hier niet in, dan betekent dat een nadeel ten opzichte van de concurrentie. Gezien het toenemende tekort aan vakmensen wordt dit probleem nog nijpender.

Tijdens het ondernemersontbijt op 9 november 2018 vanaf 07.30 uur bij Bedrijfstakschool Anton Tijdink in Terborg staan deze en andere onderwerpen centraal