Zoeken

Grensoverschrijdend ondernemersontbijt in Terborg

Terborg/Bocholt. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en het tekort aan vakpersoneel groeit. Medewerkers zijn nooit uitgeleerd en moeten hun kennis continu up-to-date houden. Slagen zij hier niet in, dan kan dit gevolgen hebben voor het succes van bedrijven. Om dit probleem te ondervangen is een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs noodzakelijk. Op 9 november 2018 stond het ondernemersontbijt, georganiseerd door het Internationaal Netwerkbureau in samenwerking met het EU-project ‘Leren zonder grenzen’, in het teken van deze samenwerking. Circa 40 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse bedrijven bogen op deze ochtend het hoofd over de vraag: Wat betekent beroepsonderwijs voor mijn bedrijf? 

Mike Broekhuizen, hoofd van Bedrijfstakschool Anton Tijdink, en Horst ter Wilde, hoofd van het Berufskolleg Bocholt-West, gingen dieper in op dit onderwerp. Beide scholen houden zich bezig met het opleiden van jongeren in technische vakken en het om- en bijscholen van werknemers. “Wij groeien daarbij steeds meer uit van een opleidingsinstituut tot een platform voor beroepsmatige kennisoverdracht en -ontwikkeling. En het bijzondere daaraan is: dit gebeurt ook over landsgrenzen heen en in overleg, zodat we van elkaar kunnen leren”, aldus de twee schoolhoofden.

“Wij alleen kunnen de volledige, ultra specialistische industriële praktijk vakinhoudelijk niet overbrengen”, vertelde Horst te Wilde en concludeerde daaruit dat “het noodzakelijk is dat bedrijven zich bezighouden met het beroepsonderwijs, waar het gaat om de inhoud, vorm en uitvoering.” “Alleen op deze manier komen we te weten welke concrete en praktische behoefte bedrijven hebben op het gebied van opleiding en kunnen we de kloof tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zo klein mogelijk houden”, aldus Mike Broekhuizen. Er is al jarenlang sprake van een intensieve uitwisseling met de bedrijven uit de regio, en dat ook grensoverschrijdend. “Daarbij horen dan ook bedrijfsbezoeken met de klassen”, zegt Horst te Wilde. Beide schoolhoofden lieten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien dat diploma-erkenning een permanent punt van aandacht is, aangezien er aan beide kanten van de grens nog sprake is van aanzienlijke verschillen.

Vervolgens vertelden Koen Mentink, directeur van Hittech Bihca uit Winterswijk en Ulrich Grunewald, directeur van Grunewald GmbH & Co. KG uit Bocholt over hun ervaringen met buitenlands personeel. Koen Mentink vertelde over zijn positieve ervaringen met Syrische medewerkers: “Elk bedrijf zou permanent in de eigen opleiding en bijscholing van medewerkers moeten investeren, ook als het economisch even wat minder gaat”, raadde Koen Mentink de aanwezigen aan. Ulrich Grunewald vertelde over twee Spaanse medewerkers die via een Spaanse beroepsopleiding gedurende twee maanden bij zijn bedrijf stageliepen en taalcursussen hebben gevolgd. “Vervolgens hebben wij ze een leerwerkplek bij ons bedrijf aangeboden. Dat traject hebben beide met succes afgerond. Sindsdien werken ze bij ons bedrijf en zijn helemaal geïntegreerd”, aldus Ulrich Grunewald. Het bedrijf bood de helpende hand bij het zoeken naar woonruimte en het leren van de Duitse taal. “Ik kan terugblikkend zeker zeggen dat de inspanningen de moeite waard zijn geweest.”

Ter afronding woonden de gasten in de werkplaats van de Bedrijfstakschool een demonstratie virtueel lassen bij en zagen een lasrobot in combinatie met een 3D-metaalprinter in actie. Op de afdeling verspaning werd een innovatieve leermethode gepresenteerd: zogeheten geïntegreerd hybride leren. “De bijeenkomst heeft laten zien hoe belangrijk een intensieve samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven is. Ook dat helpt om de schaarste aan vakpersoneel tot een minimum te beperken”, aldus Myriam Bergervoet en Wendelin Knuf, projectleiders van het Internationaal Netwerkbureau.