Zoeken

Nederlands-Duits ondernemersontbijt bij G. Elsinghorst Stahl und Technik: personeelswerving in het buurland biedt veel kansen

Circa 45 Nederlandse en Duitse bedrijven kwamen op 10 december vanaf 7.30 uur bij G. Elsinghorst Stahl und Technik GmbH in Bocholt (D) bijeen voor een ondernemersontbijt. De bijeenkomst vond plaats op uitnodiging van het Internationaal Netwerkbureau, een initiatief van de Wirtschaftsförderung Bocholt en de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten. Directeur Hans-Christian vom Kolke trapte af met een bedrijfspresentatie en vertelde onder andere dat het bedrijf Nederlandse roots heeft.

Annick vom Kolke, directielid bij Elsinghorst en verantwoordelijk voor personeelszaken, schetste onder het motto ‘werken zonder grenzen’ haar ervaringen met de werving van Nederlands personeel. Bij het bedrijf werkt een aantal Nederlanders die intern worden opgeleid – en dat met succes. Bij de werving aan Nederlandse kant dient rekening gehouden te worden met specifieke Nederlandse bijzonderheden en wervings- en selectieprocessen. Het bedrijf krijgt daarbij tips van Nederlandse stagiair(e)s die bij Elsinghorst worden opgeleid.

Vervolgens liet de Nederlandse arbeidsmarktexpert Rigo van Raai aan de hand van arbeidsmarktanalyses zien dat er in de Achterhoek een flink aantal medewerkers is dat bereid zou zijn om in Duitsland te gaan werken. Enerzijds omdat ze graag af willen van soms wel een een uur reistijd; anderzijds omdat meer dan 7000 werknemers in het Nederlandse grensgebied hebben aangegeven dat ze graag meer uren zouden willen maken en ook daarom een baan in de Duitse grensstreek zouden overwegen.

Rigo van Raai geeft praktische tips over personeelwerving in Nederland

Jong personeel wordt vooral geworven via social media: de 18- tot 25-jarigen via Snapchat, de 25- tot 40-jarigen via Instagram en verder via Facebook, LinkedIn, Indeed en TalentCenter Achterhoek. Van Raai ging daarnaast in op het Kenniscentrum EVC, dat zich vooral richt op de competenties van een kandidaat en minder op diploma´s en kwalificaties.

Duidelijk werd dat het onderwerp ‘Werken over grenzen’ van groot belang is en dat de grensstreek beschikt over een gemeenschappelijke arbeidsmarkt met veel potentieel. Voor de aanwezige ondernemers was het interessant om meer te weten te komen over de strategische werving van Nederlands vakpersoneel en welke ervaringen Elsinghorst hiermee al heeft opgedaan. Aansluitend op de netwerkbijeenkomst nam een groot deel van de aanwezigen deel aan de bedrijfsrondleiding.